jmku,kuil

uzik zui,, iuz

zui, tzt

jk uzk tuk uz uk

tuzk zkztktzkzuk z uzk

kuzk tuktzk zz ik zt

uzk tzktzk tzk ttuu

zu kzt zzukztktkz kz uz uzk